Trä är ett fantastiskt material


Naturligt och miljövänligt
Få förknippar idag trä med flervåningshus och lägenheter. Men med nytänkande och modern teknik går det utmärkt att bygga flerbostadshus i trä – och kombinera träets fördelar som byggmaterial med den behagliga träkänslan i hela huset. Trä är ett perfekt byggmaterial på många sätt – hållbart, förnybart, vackert och tekniskt fulländat av naturen. Med sina unika egenskaper bidrar trä till ett behagligt klimat ur alla aspekter.

Trä minskar koldioxidutsläppen
Trä ingår i ett naturligt kretslopp. Att såga, hyvla och förädla trä är energieffektivt och kräver mindre resurser än att tillverka motsvarande produkter av stål, aluminium och cement. Ett hus byggt av trä minskar därför koldioxidutsläppen flerfaldigt jämfört med om huset hade byggts av betong och träden fått stå kvar i skogen.

Trä och miljö
Industriellt prefabricerade hus har dessutom ett lägre energibehov vid framställning än platsbyggda hus och ett lägre energibehov för värme och ventilation i förvaltningsskedet än konventionellt byggda hus.

Hög kvalitet
Industriellt prefabricerade storblock i trä tillverkas av Länna Mark & Exploatering ABs utvalda partners. Goda arbetsförhållanden och väl fungerande logistik gör det möjligt att hålla högsta kvalitet genom hela tillverkningsprocessen. 

Behagligt inomhusklimat
Trähus har ett behagligt inomhusklimat tack vare träets fysikaliska egenskaper.
Träets låga värmeledningskapacitet gör att man kan ha en lägre temperatur i rummen med bibehållen komfort.

Låg värmeledningsförmåga
Den låga värmeledningsförmågan gör att ett trägolv kan kännas varmt även vid en relativt låg temperatur. Och själva träkänslan upplevs av de flesta som varmare än exempelvis betong.